Cerere către Primăria Cisnădie – Înființarea de secții de votare în cartier

Cerere adresată Primăriei Cisnădie pentru înființarea de secții de votare în cartier, corespunzând numărului actualizat de persoane domiciliate sau rezidente în acest areal. Prin răspunsul primit în data de 02.10.2018, ni s-a comunicat înființarea unei secții de vot pentru locuitorii cartierului, dar nu în cartier, ci la 6 km distanță, la Grădinița nr. 1 din…

Solicitare Primăria Cisnădie – Situația demersurilor legate de transportul în comun

Asociația pentru Dezvoltarea Cartierului Arhitecților a trimis o solicitare de informații publice adresată Primăriei Cisnădie pentru a ni se comunica următoarele: soluția pe care Primăria Cisnădie urmează să o implementeze privind locul de întoarcere și staționare a autobuzelor, zona în care se află și termenul de realizare; termenul pentru realizarea stației de autobuz în apropierea…

Solicitare către Instituția Prefectului – Județul Sibiu – verificarea legalității H.C.L. Sibiu 224/2018

Asociația pentru Dezvoltarea Cartierului Arhitecților a trimis o solicitare adresată Instituției Prefectului – Județul Sibiu pentru a verifica legalitatea Hotărârii de Consiliu Local Sibiu nr. 224/28.06.2018 privind aprobarea documentației de urbanism „PUZ – Schimbarea funcțiunii zonei din UTR Va în zonă cu funcțiuni comerciale (terțiare), cu caracter extraurban și servicii tehnice (Et) conform clasificării funcțiunilor…

Optimizarea traficului/infrastructurii în zona Cireșica

Asociația pentru Dezvoltarea Cartierului Arhitecților a trimis în data de 25.07.2018 o documentatie către Primăria Municipiului Sibiu, conținând detalierea problemelor întâmpinate la intrarea în Sibiu – infrastructură sub-dimensionată în zona Cireșica față de necesarul actual (situație creată de dezvoltarea imobiliară masivă în cartierul Arhitecților în lipsa preocupării pentru dezvoltarea căilor suplimentare de acces în Municipiul…

Cerere audiență viceprimarul Municipiului Sibiu – d-na Corina Bokor

Solicitare audiență viceprimarul Municipiului Sibiu – d-na Corina Bokor, spre a discuta posibile soluții de mobilitate sustenabile ale locuitorilor cartierului aparținând teritorial atât de orașul Cisnădie (în majoritatea sa), cât și de Municipiul Sibiu și comuna Șelimbăr. Răspunsul primit la data de 30.07.2018 a sugerat clar lipsa intenției de a ne primi în audiență, însă…

Sesizare C.J. Sibiu – Calitatea lucrării de întreținere și reparații a DJ 106C și aplicarea marcajelor

Asociația pentru Dezvoltarea Cartierului Arhitecților a trimis o sesizare adresată Consiliului Județean privind calitatea lucrărilor de întreținere și reparații, în sensul în care s-a turnat covor asfaltic pe DJ 106C în lipsa unei decopertări, producându-se astfel înălțarea drumului, îngreunarea accesului pe DJ de pe străzile adiacente (situație remediată) și limitarea siguranței bicicliștilor care circulă pe…

Adresă D.S.P. Sibiu – Măsuri luate de autorități privind controlul căpușelor și a ambroziei în cartier

Adresă către DSP pentru a ne informa dacă s-au luat ori se vor lua măsuri de reducere a populației de căpușe în zona locuită aflată de o parte și de alta a DJ 106C, cunoscută sub denumirea de „Cartierul Arhitecților” și aflată în administrarea a trei unități teritorial administrative – Municipiul Sibiu, Orașul Cisnădie și…